SONAURA - INŻYNIERIA AKUSTYCZNA 


      realizacje

        akustyka wnętrz i ochrona przed hałasem
        projekty, wykonawstwo

        pomiary akustyczne wnętrz

        pomiary hałasu

        pomiary elektroakustyczne urządzeń

          pomiary pochłaniania dźwięku

        pomiary izolacyjności akustycznej przegród

        nagrania specjalistyczne

        konkursy

      konkursy

Konkurs Architektoniczny na projekt Sali Koncertowej i zagospodarowanie architektoniczne
    nieruchomości przy ul. Grochowskiej 272 w Warszawie (siedziba Sinfonia Varsovia)
    udział w pracy konkursowej pracowni Mąka Sojka Architekci - akustyka wnętrz i ochrona przed hałasem
    II nagroda

Konkurs Międzynarodowy na opracowanie projektu koncepcyjnego architektoniczno-urbanistyczngo
    p.n. "Zagospodarowanie terenu Jordanek w Toruniu na cele kulturalno - kongresowe - wielofunkcyjna sala koncertowa"
    udział w pracy konkursowej
pracowni Mąka Sojka Architekci - akustyka wnętrz i ochrona przed hałasem
    wyróżnienie honorowe za "wzorowe rozwiązanie sal pod względem technologii i akustyki"

Konkurs na koncepcję ekspozycji Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie
    udział w pracy konkursowej pracowni Krzysztofa Langa - akustyka wnętrz ekspozycji muzealnej

Konkurs na projekt ekspozycji Muzeum Jana Pawła II i Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie
    udział w pracy konkursowej pracowni Krzysztofa Langa- akustyka wnętrz ekspozycji muzealnej, ochrona przed hałasem

     powrót