SONAURA - INŻYNIERIA AKUSTYCZNA 


      realizacje

        akustyka wnętrz i ochrona przed hałasem
        projekty, wykonawstwo

        pomiary akustyczne wnętrz

        pomiary hałasu

        pomiary elektroakustyczne urządzeń

          pomiary pochłaniania dźwięku

        pomiary izolacyjności akustycznej przegród

        nagrania specjalistyczne

        konkursy

      nagrania specjalistyczne

Oticon Polska sp. z o. o. - nagrania materiałów lektorskich 

Centralna Komisja Egzaminacyjna - nagrania materiałów lektorskich

     powrót